Bệnh hen của bạn đã được kiểm soát chưa ?

Bệnh hen của bạn chưa thực sự được kiểm soát nếu trong 4 tuần qua nếu bạn có một trong các dấu hiệu hoặc triệu chứng sau

1. Ho.
2. Khò khè.
3. Khó thở.
4. Nặng ngực.
5. Thức giấc vì ho hay khó thở.
6. Nghỉ học hoặc nghỉ làm.

Tin liên quan ...