Ảnh hưởng của co thắt phế quản trên tái cấu trúc đường thở trong hen phế quản

Đại cương: Hen được đặc trưng giải phẫu bệnh bởi sự thay đổi cấu trúc đường thở, còn được gọi bằng thuật ngữ: Tái cấu trúc đường thở.

Những thay đổi này có liên quan đến các biểu hiện lâm sàng tiến triển xấu trong thời gian dài và được gây ra bởi tình trạng viêm tăng bạch cầu ái toan. Tuy nhiên, những nghiên cứu InVitro chỉ ra rằng vẫn có những tác động cơ học gây ra bởi sự co thắt phế quản, độc lập với cơ chế viêm có thể tác động gây tái cấu trúc đường thở.
Do vậy nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của co thắt phế quản lặp lại trong việc gây ra những thay đổi cấu trúc đường thở trong hen phế quản.
Phương pháp: Chúng tôi chia ngẫu nhiên 48 bệnh nhân hen vào một trong bốn nhóm dùng liệu pháp kích thích dạng hít dùng cách quãng 48 giờ. Hai kích thích dạng hít là dị nguyên bụi nhà (gây co thắt phế quản và viêm tăng bạch cầu ái toan) hoặc methacholine (gây co thắt phế quản không kèm tăng bạch cầu ái toan); hai kích thích dùng cho nhóm chứng (cả hai đều không gây co thắt phế quản) là nước muối hoặc albuterol sau đó là methacholine (kiểm soát tác động không gây co thắt phế quản của methacholine). Sinh thiết phế quản được tiến hành trước và 4 ngày sau khi hoàn tất các kích thích.
Kết quả: Dị nguyên và methacholine gây co thắt phế quản ngay tức thì tương tự nhau. Tình trạng viêm tăng bạch cầu ái toan gia tăng ở nhóm dùng dị nguyên. Cả hai nhóm dùng dị nguyên và methacholine đều có tình trạng tái cấu trúc đường thở rõ rệt tương tự nhau và điều này không thấy ở hai nhóm chứng. Tình trạng dày lớp collagen dưới niêm mạc gia tăng trung bình 2.17 μm ở nhóm dị nguyên (interquartile range [IQR], 0.70 tới 3.67) và 1.94 μm ở nhóm dùng methacholine (IQR, 0.37 tới 3.24)

Kết luận: Co thắt phế quản không kèm tình trạng viêm gây tái cấu trúc đường thở trong hen phế quản. Đây có thể là phát hiện góp phần trong quản lý hen phế quản.
Tham khảo chi tiết tại: N Engl J Med 2011;364:2006-15.

Tin liên quan ...