Sự suy giảm vai trò của phẫu thuật trong bệnh lý màng phổi

Mục tiêu của tổng quan: bệnh màng phổi khá thường gặp. Thông thường, nhiều bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật chẩn đoán và điều trị. Hầu hết các phẫu thuật màng phổi không đạt được hết các kỳ vọng được đặt ra ban đầu. Bài báo nhằm tổng quan lại bằng chứng về những lợi ích mang lại của phẫu thuật khoang màng phổi thường đang được tiến hành

Những bằng chứng gần đây: Những nghiên cứu gần đây không ủng hộ việc chỉ định phẫu thuật điều trị cho các bệnh nhân có tràn dịch màng phổi ác tính, tràn mủ màng phổi, hay ung thư trung biều mô màng phổi. Bốn nghiên cứu ngẫu nhiên gần đây không chứng minh được tầm quan trọng của gây dính màng phổi tiến hành qua nội soi so với gây dính màng phổi thực hiện tại giường bệnh. Phẫu thuật là chỉ định đầu tiên trong điều trị tràn mủ màng phổi được đánh giá trong bốn nghiên cứu ngẫu nhiên, với nhiều kết quả không đồng nhất về lợi ích trong điều trị. Những tiến bộ gần đây trong chẩn đoán hình ảnh và mô bệnh học làm giảm bớt nhu cầu phẫu thuật trong tràn dịch màng phổi. Các biến chứng liên quan đến phẫu thuật cũng được phát hiện ngày càng nhiều hơn.
Tóm tắt: Phẫu thuật làm tăng cơ hậu phẫu và giá thành. Nhiều phẫu thuật màng phổi quy ước không được đánh giá trong các nghiên cứu ngẫu nhiên. Các chuyên gia hô hấp cần có đầy đủ bằng chứng về can thiệp phẫu thuật trước khi đưa ra các quyết định điều trị để đạt được lợi ích tối ưu cho bệnh nhân.
Tham khảo chi tiết tại: Curr Opin Pulm Med. 2011;17(4):247-254. © 2011 Lippincott Williams & Wilkins

Tin liên quan ...