Mẹ dùng kháng sinh khi mang thai hoặc trẻ được dùng kháng sinh sớm sau sinh và nguy cơ hen ở trẻ em: Tổng kết các nghiên cứu

Đại cương: Sư gia tăng tỷ lệ lưu hành hen ở trẻ nhỏ có liên quan tới việc ít tiếp xúc với vi khuẩn như đã được mô tả bằng giả thuyết vệ sinh.

Mục tiêu: Chúng tôi đánh giá những bằng chứng liên quan tới dùng kháng sinh trong thời kỳ mang theo hoặc dùng kháng sinh trong năm tuổi đầu tiên của đứa trẻ và nguy cơ mắc hen phế quản.
Phương pháp: Tìm kiếm hệ thống trên PubMed các nghiên cứu ấn bản thời gian từ 1950 tới ngày 1 tháng 07 năm 2010. Đánh giá mối liên quan giữa dùng kháng sinh trong khi mang thai hoặc trong năm tuổi đầu tiên và hen phế quản ở các bệnh nhi tuổi từ 0 – 8 tuổi (dùng kháng sinh khi mang thai) hoặc tuổi từ 3 – 18 tuổi (dùng kháng sinh trong năm tuổi đầu tiên). Đánh giá các thiết kế nghiên cứu, tuổi khi được chẩn đoán hen, lần khám do nhiễm trùng hô hấp, và tỷ lệ khám tư vấn bệnh.
Kết quả: Ở nhóm trẻ được dùng kháng sinh trong năm tuổi đầu tiên, OR mắc hen phế quản cho tất cả các nghiên cứu (20 nghiên cứu) là 1.52 (CI 95%: 1.30–1.77). Các nghiên cứu hồi cứu cho ước tính nguy cơ hen cao nhất (OR: 2.04 [95% CI: 1.83–2.27]; n = 8) khi so với dữ liệu từ các nghiên cứu tiến cứu (OR: 1.25 [95% CI: 1.08–1.45]; n = 12). Ước tính nguy cơ cho các nghiên cứu được điều chỉnh theo nhiễm trùng hô hấp (pooled OR: 1.16 [95% CI: 1.08–1.25]; n = 5) hoặc hen khởi phát muộn (pooled OR xuất hiện hen bằng hoặc sau 2 năm: OR: 1.16 [95% CI: 1.06–1.25]; n = 3) cho thấy ảnh hưởng của dùng kháng sinh có giảm đi, tuy nhiên sự khác biệt vẫn có ý nghĩa thống kê. Với những trường hợp dùng kháng sinh khi đang mang thai (3 nghiên cứu), pooled OR: 1.24 (95% CI: 1.02–1.50).
Kết luận: Kháng sinh dường như làm tăng nguy cơ mắc hen phế quản ở trẻ nhỏ. Các yếu tố nhiễm có thể ảnh hưởng tới những kết quả nghiên cứu này.
Tham khảo chi tiết tại: Pediatrics 2011; peds.2010-2092

Tin liên quan ...