Procalcitonin và Protein phản ứng C ở những bệnh nhân người lớn bị viêm phổi mắc phải ở cộng đồng hoặc đợt cấp hen phế quản hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Đại cương: lạm dụng kháng sinh trong nhiễm trùng hô hấp là vấn đề thường gặp, điều này có liên quan tới kháng kháng sinh và nhiễm trùng bệnh viện. Các dấu ấn sinh học có thể giúp giảm sử dụng kháng sinh.

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm so sánh hiệu quả của dấu ấn procalcitonin và protein phản ứng C (CRP) ở những bệnh nhân viêm phổi hoặc có đợt cấp của hen phế quản, hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
Phương pháp: các bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi mắc phải ở cộng đồng hoặc đợt cấp của hen phế quản hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính được chọn vào nghiên cứu trong thời gian năm 2006 tới 2008. Ghi nhận các thông tin về nhân khẩu học, lâm sàng, xét nghiệm máu. Đo lường nồng độ procalcitonin và CRP huyết thanh.

Kết quả: 62 bệnh nhân viêm phổi, 96 bệnh nhân hen phế quản, và 161 bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính được đưa vào nghiên cứu. Nồng độ procalcitonin và CRP huyết thanh có liên quan mạnh (Spearman rank correlation coefficient [rs] = 0.56, P < 0.001). Các bệnh nhân viêm phổi có tăng rõ rệt nồng độ procalcitonin và CRP (1.27 ng/mL [2.36], 191 mg/L [159]) khi so với những bệnh nhân hen phế quản (0.03 ng/mL [0.04], 9 mg/L [21]) và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (0.05 ng/mL [0.06], 16 mg/L [34]). Khoảng tin cậy 95% (95%CI) của viêm phổi, hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính không hề trùng lắp giữa, với procalcitonin và CRP là 0.93 (0.88-0.98) và 0.96 (0.93-1.00) (theo thứ tự). Giá trị CRP > 48 mg/L có độ nhạy 91% (95% CI, 80%-97%) và độ đặc hiệu 93% (95% CI, 86%-98%) trong chẩn đoán viêm phổi.
Kết luận: Nồng độ Procalcitonin và CRP có thể độc lập trong chẩn đoán phân biệt viêm phổi với đợt cấp hen phế quản. Nồng độ CRP có thể giúp định hướng điều trị kháng sinh và giảm tình trạng lạm dụng kháng sinh ở những bệnh nhân nhiễm trùng hô hấp đang nằm viện
Tham khảo chi tiết tại: CHEST 2011; 139(6):1410–1418

Tin liên quan ...