Cập nhật dùng corticoid dạng hít trong điều trị hen phế quản

Mục tiêu của tổng quan: nhằm so sánh corticoid dạng hít (ICS) mới: ciclesonide với các chế phẩm ICS cũ về dược động học và hiệu quả trong điều trị hen phế quản

Những phát hiện gần đây: Ciclesonide chứng tỏ hiệu quả tương tự fluticasone propionate và mometasone furoate với liều tương đương trong hiệu quả điều trị. Sử dụng ICS một lần/ ngày nhìn chung không mang lại hiệu quả bằng dùng hai lần/ ngày. Dùng liên tục ICS không làm thay đổi bản chất tự nhiên của bệnh hen ở cả trẻ em và người lớn. Dùng kéo dài với liều ICS trung bình không làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể hoặc loãng xương ở cả trẻ em và người trẻ. Các nghiên cứu về liều ICS dùng khi cần ở những trường hợp hen nhẹ, dai dẳng ở cả người lớn và trẻ em cho kết quả không đồng nhất, một số cho hiệu quả ngang bằng điều trị liều liên tục, một số cho thấy hiệu quả ưu việt hơn.
Tóm tắt: Ciclesonide cung cấp thêm một ICS mới với dược động học tốt, có thể cải thiện hiệu quả điều trị, tuy nhiên việc đánh giá tác động toàn thân trên phát triển còn cần thêm nhiều nghiên cứu. Điều trị ICS liều thấp tới trung bình trong nhiều năm đều cho thấy dung nạp tốt. Dùng ICS liều thấp tới trung bình khi cần trong điều trị hen nhẹ dai dẳng hứa hẹn là bước điều trị chuẩn bị trước giảm liều nhưng vẫn cần thêm một số nghiên cứu để khẳng định điều này.
TS. Nguyễn Thanh Hồi dịch từ: http://www.medscape.com/viewarticle/746139

Tin liên quan ...