Có những loại nhiệt kế nào ?

Có rất nhiều loại nhiệt kế giúp cặp nhiệt độ. Tùy theo mục đích sử dụng, vị trí dự kiến cặp nhiệt độ, đối tượng được cặp nhiệt độ mà lựa chọn những loại nhiệt kế khác nhau

Bạn có thể chọn một số loại nhiệt kế. Ngày nay, ngoài nhiệt kế thủy ngân, còn có nhiều loại nhiệt kế điện tử cặp ở nách hoặc lấy nhiệt độ ở ống tai (loại này rất hữu ích cho trẻ em và người già). Ngoài ra còn có nhiệt kế hậu môn, nhiệt kế miệng. Nếu bạn có nhiệt kế điện tử, bạn cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thông thường, nhiệt độ cao nhất vào 4 giờ chiều và thấp nhất lúc 4 giờ sáng.
Do những nguy hiểm của tiếp súc thủy ngân và dễ vỡ, nên những nhiệt kế thủy ngân và thủy tinh hiện ít được khuyến cáo sử dụng.

Tin liên quan ...