Đánh giá kiểm soát hen bằng lưu lượng đỉnh

Mỗi khi đo lưu lượng đỉnh xong, bạn hãy xác định vùng hen của bạn theo lưu lượng đỉnh. Muốn vậy, bạn yêu cầu nhân viên y tế điền số lưu lượng đỉnh tốt nhất và các số chỉ vùng hen của bạn vào các khoảng trống trong bảng bên dưới.

Sau khi xác định được vùng hen sau mỗi lần đo, bạn phải tuân theo kế hoạch hành động dành riêng cho bạn ở vùng đó.
1. Lưu lượng đỉnh tốt nhất của bạn ở vào khoảng 80 đến 100% lưu lượng đỉnh tốt nhất của bạn. Đây là vùng xanh lá cây.
Hành động: Tiếp tục theo kế hoạch điều trị hàng ngày của bạn.
2. Lưu lượng đỉnh tốt nhất của bạn ở vào khoảng 50 đến 80% lưu lượng đỉnh tốt nhất của bạn. Đây là vùng vàng của bạn.
Hành động: Dùng thuốc ghi trong kế hoạch hành động của bạn. Tránh xa các yếu tố gây cơn.
3. Lưu lượng đỉnh tốt nhất của bạn ở vào khoảng dưới 50% lưu lượng đỉnh tốt nhất của bạn. Đây là vùng đỏ của bạn.
Hành động: Dùng thuốc cắt cơn và các thuốc khác ghi trong kế hoạch hành động của bạn.
Báo ngay cho bác sỹ chăm sóc cho bạn hoặc đến ngay bệnh viện.
Nếu khó thở không đi lại được hoặc không nói được cần gọi ngay cấp cứu 115 và người giúp đỡ.

TS. Nguyễn Thanh Hồi – Giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng

Tin liên quan ...