Đánh giá nạn nhân theo trình tự DRABC là gì

Đánh giá ban đầu trước khi tiến hành cấp cứu là vô cùng quan trọng. Đánh giá nạn nhân theo trình tự DRABC được đặt ra nhằm làm cho những người tiến hành đánh giá nạn nhân được đầy đủ, không bỏ sót tổn thương

Trước khi tiến hành cấp cứu, phải tiến hành đánh giá ban đầu
– Cần tiến hành cấp cứu để duy trì các chỉ số sống trước, nếu không mọi yếu tố về sau sẽ trở nên vô nghĩa.
– Tiến hành đánh giá nhanh, sau đó tiến hành hồi sức.
– Hồi sức là hoạt động đưa bệnh nhân trở lại trạng thái bình thường, điều này có thể khác theo từng bệnh nhân.
– Tiến trình hồi sức có thể khác nhau tùy từng bệnh nhân, từng hoàn cảnh cụ thể, tuy nhiên đều bao gồm những nguyên tắc chung.

Nều tảng chung cho tiếp cận đánh giá ban đầu bệnh nhân bao gồm:
Danger: Các yếu tố nguy hiểm
Response: Phản ứng của bệnh nhân và người cấp cứu
Airway: Đường thở
Breathing: Thở
Circulation: Tuần hoàn
– Cần cởi bỏ quần áo trước khi khám lâm sàng.
– Quan sát cẩn thận vùng tổn thương, nếu có thể nên so sánh với bên đối diện.
– Việc hồi sức cần tiến hành NGAY LẬP TỨC cho tất cả những bệnh nhân hôn mê va/ hoặc ngừng thở.
Đánh giá hiện trường để phát hiện ngay những yếu tố nguy hiểm cho bệnh nhân và người cấp cứu.
Xử trí cấp cứu ngay những chỗ chảy máu nguy hiểm.
Đánh giá ABC (đường thở, thở, tuần hoàn) và xử trí ngay nếu cần thiết.

Tin liên quan ...