Đo lưu lượng đỉnh kế đúng

Dựa vào sự biến động của lưu lượng đỉnh bạn cũng có thể đánh giá được mức độ nặng cũng như tình trạng bệnh hen phế quản của bạn.

Lưu lượng đỉnh là lượng khí tối đa bạn có thể thở ở một lần thở ra. Lưu lượng đỉnh giúp bạn biết đường thở của bạn mở rộng hay hẹp ngay cả trước khi triệu chứng xuất hiện. Để đo lưu lượng đỉnh, cần có một thiết bị gọi là lưu lượng đỉnh kế. Nhân viên y tế sẽ dặn bạn khi nào đo và bao lâu đo một lần. Nhớ ghi kết quả mỗi khi đo và mang theo sổ ghi chép mỗi khi đi khám bệnh.
Để đo được lưu lượng đỉnh bạn cần tuân thủ trình tự sau:
Bước 1. Di chuyển “nút chỉ” đến số 0, hoặc đến số thấp nhất trên thước
Đứng dậy. Nếu không đứng được, cũng có thể ngồi nhưng phải thẳng người.
Phải nhớ kỹ lần đầu đo ở tư thế nào thì tất cả các lần sau đều phải đo ở tư thế đó.

PEF 1

Bước 2. Đứng thẳng người, cầm lưư lượng đỉnh kế bằng 2 tay

PEF 2

Bước 3: Hít vào sâu tối đa
Đặt phần để ngậm của lưu lượng đỉnh kế vào miệng, giữa hai hàm răng.
Ngậm chặt môi lại. Coi chừng không cho lưỡi bít lỗ của phần ngậm

PEF 3

Bước 4: Thổi vừa mạnh vừa nhanh tối đa chỉ một hơi

PEF 4

Bước 5. Lấy lưu lượng đỉnh kế ra khỏi miệng

PEF 5

Nhìn nút chỉ – nút chỉ đã di chuyển trên thước đo. Ghi số được chỉ vào giấy Di chuyển nút chỉ trở lại số 0, hay số thấp nhất trên thước.
Đo thêm hai lần với cùng các thao tác như trên. Chọn số đo cao nhất của 3 số ghi được và ghi vào bảng theo dõi hay nhật ký kiểm soát bệnh của bạn. Số đó là số lưu lượng đỉnh của bạn.

TS. Nguyễn Thanh Hồi – Giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng

Tin liên quan ...