Khuyến cáo của Hội Lồng ngực Mỹ trong diễn giải kết quả FENO

Khuyến cáo mới của Hội Lồng ngực Mỹ (ATS) cung cấp cách dễ hiểu hơn cho các thầy thuốc cách đọc kết quả tỷ xuất NO trong khí thở ra, tuy nhiên, điều quan trọng hơn là nó giúp diễn giải mỗi tương quan giữa FENO với những biến đổi lâm sàng.

Trong kiểm soát bệnh lý đường thở, như hen phế quản, việc đo lường FeNO có ưu điểm nổi trội so với các thăm dò khác, như test hồi phục phế quản, hoặc test kích thích phế quản. Đo lường FeNO không chỉ cung cấp trực tiếp các thông tin liên quan đến tình trạng viêm đường thở, mà điều quan trọng hơn, nó giúp xác định tình trạng viêm tăng bạch cầu ái toan, từ đó xác định khả năng đáp ứng với điều trị corticoid.
Tuy nhiên, việc sử dụng FeNO hiện vẫn khá tự phát, mặc dù việc đo lường đã được chuẩn hóa, tuy nhiên, việc diễn giải kết quả còn chưa thống nhất. Khuyến cáo lần này cung cấp những tiếp cận lâm sàng trong việc diễn giải kết quả FeNO trong thực hành lâm sàng hàng ngày, và chuẩn hóa tiếp cận và ý nghĩa của FeNO trong quản lý bệnh nhân.
Giá trị chẩn đoán
Khuyến cáo đo lường FeNO trong các trường hợp sau:
• Chẩn đoán viêm đường thở tăng bạch cầu ái toan
• Xác định khả năng đáp ứng với điều trị corticoid
• Hỗ trợ chẩn đoán hen phế quản ở những trường hợp chưa đủ dữ kiện lâm sàng chẩn đoán bệnh
• Theo dõi tình trạng viêm đường thở ở những bệnh nhân hen phế quản
Các giá trị ngưỡng
• FeNO < 25 ppb (< 20 ppb ở trẻ em): viêm tăng bạch cầu ái toan, đáp ứng kém với điều trị corticoid • FeNO > 50 ppb (> 35 ppb ở trẻ em): viêm tăng bạch cầu ái toan ở những bệnh nhân có triệu chứng, đáp ứng tốt với điều trị corticoid
• FeNO giữa 25 và 50 ppb (20 – 35 ppb ở trẻ em): cần tham khảo các biểu hiện lâm sàng khi đọc kết quả.
Bên cạnh đó, khi FeNO tăng ≥ 20% ở các đối tượng có FeNO > 50 ppb, hoặc tăng ≥ 10 ppb ở nhóm FeNO < 50 cho thấy tình trạng bệnh tăng nặng so với lần khám trước; trong khi FeNO giảm 20% (hoặc 10 ppb) chỉ ra tình trạng đáp ứng tốt với các điều trị chống viêm Khuyến cáo cũng chỉ ra rằng, khi FeNO không trở về được giá trị bình thường: cần tìm thêm những yếu tố có ảnh hưởng xấu tới các biểu hiện hen phế quản như béo phì, lo âu.
TS. Nguyễn Thanh Hồi – Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai dịch

Tin liên quan ...