Sự khác nhau giữa dị nguyên và yếu tố khởi phát hen phế quản

Tất cả dị nguyên đều là yếu tố khởi phát nhưng không phải tất cả yếu tố khởi phát đều là dị nguyên.

Yếu tố khởi phát là những yếu tố có khả năng gây ra cơn hen phế quản, ví dụ: không khí lạnh, gắng sức, nhiễm virus đường hô hấp trên.
Dị nguyên là một loại hay một nhóm tác nhân đặc biệt gây ra hen dị ứng ví dụ như lông mèo, phấn hoa, bọ nhà…
Phản ứng dị ứng hay sự dị ứng được mô tả là một đáp ứng miễn dịch của cơ thể với các tác nhân của môi trường bên ngoài trong đó chính những đáp ứng miễn dịch này gây nguy hại và phá huỷ cơ thể.
Có một mối tương quan chặt chẽ giữa hen phế quản và dị ứng. Để các dị nguyên đặc hiệu gây cơn hen phế quản, phải có sự tiếp xúc với các dị nguyên gây ra sự xuất hiện của các triệu chứng dị ứng.
TS. Nguyễn Thanh Hồi – Giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng

Tin liên quan ...