Tỷ lệ theo dõi và dùng thuốc dự phòng cơn kém ở các bệnh nhân hen nhập viện

Mục tiêu: Chăm sóc bệnh nhân hen sau xuất viện bao gồm: kê thuốc ngừa cơn và đề nghị bệnh nhân đi khám lại. Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định (1) tỷ lệ bệnh nhân được dùng thuốc ngừa cơn và đi khám lại sau xuất viện và (2) các yếu tố dự báo kết quả điều trị

Phương pháp: Số liệu ở South Carolina từ năm 2007-2009 được tiến hành phân tích. Các bệnh nhân có tuổi từ 2-18, có ít nhất 1 lần nhập viện vì hen. Các chỉ số đánh giá bao gồm: tuổi, giới, dân tộc, nơi cư trú, tỷ lệ dùng thuốc ngừa cơn và hẹn khám lại. Đưa vào nghiên cứu những bệnh nhân có dùng corticoid dạng hít hoặc dạng phối hợp corticoid/ thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài trong vòng 2 tháng gần đây; những bệnh nhân có khám lại hen trong vòng 2 tháng sau xuất viện. Tiến hành phân tích với test chi-square và mô hình hồi quy để dự báo về tình trạng dùng thuốc ngừa cơn và khám theo dõi.

Kết quả: 505 bệnh nhân được chọn vào nghiên cứu, bao gồm 60% nam giới, dân tộc/ chủng tộc thiểu số chiếm 79%; 58% bệnh nhân sống ở nông thôn. Tỷ lệ bệnh nhân có dùng thuốc ngừa cơn và khám theo dõi thấp. Tỷ lệ càng thấp hơn với nhóm được dùng cả hai (thuốc ngừa cơn và khám theo dõi). Tính chung, 52% bệnh nhân được dùng thuốc ngừa cơn, 49% bệnh nhân có khám theo dõi, và 32% bệnh nhân có cả dùng thuốc ngừa cơn và khám theo dõi. Phân tích đa biến cho thấy những bệnh nhân không thuốc nhóm dân tộc thiểu số hoặc chủng tộc ít người có xu hướng dùng thuốc ngừa cơn cao hơn (odds ratio, 1.7; 95% confidence interval, 1.1-2.6).

Kết luận: các bệnh nhân hen nhập viện vì cơn bùng phát ở South Carolina có tỷ lệ dùng thuốc ngừa cơn và khám lại thấp. Nhóm bệnh nhân người dân tộc thiểu số hoặc chủng tộc ít người có xu hướng ít dùng thuốc ngừa cơn hơn. Để giảm tỷ lệ đợt cấp trong tương lai, các bệnh nhân nội trú cần được hướng dẫn dùng các dụng cụ phun hít thuốc, đặc biệt lưu ý những nhóm dân tộc hoặc chủng tộc ít người.

Tham khảo chi tiết tại: HOSPITAL PEDIATRICS (ISSN Numbers: Print, 0031 – 4005; Online, 1098 – 4275).

Tin liên quan ...