Ai cai thuốc lá cũng tăng cân phải không ?

Cai thuốc lá có thể dẫn đến tăng cân ở một số trường hợp. Điều này chủ yếu do giảm nồng độ nicotine, gây giảm chuyển hóa cơ bản. Tránh tăng cân chủ yếu bằng việc điều chỉnh chế độ ăn và tăng cường luyện tập

Hòan tòan có thể cai thuốc lá mà không tăng cân (họăc tăng rất ít) ! Điểm then chốt là duy trì được cân bằng cán cân giữa ăn uống dẫn đến tích tụ mỡ và tiêu thụ năng lượng dẫn đến ly giải mỡ.
Cai thuốc lá làm năng lượng tiêu hao giảm đi, lý do là nicotine trong thuốc lá có tác dụng gia tăng chuyển hóa cơ bản, bây giờ không còn nữa nên chuyển hóa cơ bản giảm và tiêu thụ năng lượng giảm. Trong khí đó cai thuốc lá lại gây thèm ăn và ăn nhiều hơn, lý do là nicotine trong thuốc lá có tác dụng gây tăng đường huyết làm giảm cảm giác đói, bây giờ không còn nữa làm cảm giác đói xuất hiện trở lại, hơn nữa khi cai thuốc lá các tế bào thần kinh vị giác, khứu giác họat động tốt hơn làm người cai thuốc lá thấy thức ăn ngon miệng hơn. Hậu quả là người cai thuốc lá sẽ tăng cân dễ dàng từ 3 – 4 kg so với trước khi cai thuốc lá.
Lưu ý đúng mức chế độ ăn, tránh ăn nhiều đường, mỡ kết hợp với vận động thể lực nhiều, tối thiểu 30 phút/ ngày thì hoàn toàn có thể ngăn ngừa tăng cân. Ngòai ra các thuốc hỗ trợ cai thuốc lá như nicotine thay thế, bupropion có thể hạn chế tăng cân sau cai thuốc lá.
Và cuối cùng thì tăng vài kg sau cai thuốc lá vẫn tốt hơn nhiều so với tác hại sức khỏe khi tiếp tục hút.
GS. TS Đặng Vạn Phước. PGS. TS Lê Thị Tuyết Lan. PGS. TS Trần Văn Ngọc. TS. Nguyễn Thị Tố Như. ThS. Lê Khắc Bảo

Tin liên quan ...