Chụp cắt lớp vi tính phổi (CT- scan) có thể phát hiện COPD tốt hơn X-quang phổi thường không ?

Tương tự chụp X- quang phổi, chụp cắt lớp vi tính không có giá trị trong chẩn đoán xác định COPD, đặc biệt ở giai đoạn đầu của bệnh. Do vậy, chụp cắt lớp vi tính phổi không có giá trị hơn X- quang trong chẩn đoán xác định COPD.

Chụp cắt lớp vi tính là một xét nghiệm hữu ích trong việc đánh giá tình trạng giãn phế nang vì nó phát hiện giãn phế nang tốt hơn X- quang thường, nó cho phép phát hiện vùng phổi thông khí kém, các bóng khí, kén khí. Chụp cắt lớp vi tính cũng cho phép phát hiện các khối u ở phổi có kích thước nhỏ ở những người hút thuốc lá mạn tính.
PGS.TS. Ngô Quý Châu, TS. Chu Thị Hạnh, TS. Nguyễn Thanh Hồi

Tin liên quan ...