Đánh giá vi khuẩn học và nguy cơ viêm phổi khi dùng các thuốc ức chế bơm proton

Đại cương: Việc sử dụng gần đây của các thuốc ức chế bơm proton (PPI) trong điều trị có thể làm gia tăng nguy cơ viêm phổi mắc phải ở cộng đồng (CAP), giả thiết này xuất hiện do tình trạng gia tăng cư trú của các vi khuẩn đường ruột ở họng của những bệnh nhân điều trị PPI.

Mục tiêu của nghiên cứu: nhằm đánh giá căn nguyên vi sinh của viêm phổi và các chỉ định điều trị PPI.
Phương pháp: Nghiên cứu bệnh chứng tiến hành trên 430 bệnh nhân viêm phổi và 1720 trường hợp chứng. Đánh giá chi tiết các yếu tố về căn nguyên vi khuẩn gây viêm phổi, chỉ định điều trị PPI ở những bệnh nhân có dùng PPI.

Kết quả: Việc sử dụng PPI gần đây (< 30 ngày) có liên quan với việc gia tăng nguy cơ xuất hiện CAP (OR 3.1, 95% CI: 1.4–7.1). Vi khuẩn họng được phát hiện ở cả bệnh nhân hiện dùng, dùng trước đây và chưa bao giờ dùng PPI (p=0.41). Loại trừ những trường hợp được dùng PPI đúng lúc bắt đầu có triệu chứng của CAP không làm thay đổi các kết quả nghiên cứu ban đầu.

Kết luận: Kết quả của nghiên cứu khẳng định việc sử dụng PPI có liên quan với việc gia tăng nguy cơ CAP, đặc biệt ở những bệnh nhân có dùng PPI gần đây

Eur Respir J erj00208-2011; published ahead of print 2011

Tin liên quan ...