Mục tiêu của cấp cứu ban đầu ?

Để tiến hành cấp cứu đạt hiệu quả, bạn cần nắm vững những mục tiêu và lưu ý khi tiến hành cấp cứu ban đầu, những mục tiêu này là gì ?

Mục tiêu của cấp cứu ban đầu:
– Cứu sống nạn nhân.
– Bảo vệ người hôn mê.
– Tránh làm bệnh nặng thêm.
– Đẩy nhanh hồi phục.
– Cung cấp các chăm sóc ngay lập tức trước khi có nhân viên y tế đến
Một trong những điểm quan trọng nhất của cấp cứu ban đầu là đảm bảo
– Chăm sóc nhẹ nhàng.
– Giảm tần số mạch.
– Làm chậm mất máu.
– Làm chậm lại tiến triển của sốc.

Tin liên quan ...