Năm bước trong tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá

Cai nghiện thuốc lá là công việc khó khăn, cần quyết tâm của người đang muốn cai thuốc và cả sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Việc tuân thủ đúng 5 bước trong cai nghiện thuốc lá góp phần quan trọng gia tăng tỷ lệ thành công trong cai thuốc

1. Ask – Hỏi tình trạng hút thuốc lá

– Nhận diện và ghi lại tình trạng hút thuốc lá cho mỗi bệnh nhân đến cơ sở y tế vì mọi lý do vào mọi thời điểm.

2. Advise – Khuyên cai thuốc lá
– Sử dụng lời khuyên rõ ràng, mạnh mẽ, tương thích với cá nhân người được tư vấn

3. Assess – Đánh giá
– Người đang hút thuốc lá => Hỏi có muốn cai thuốc lá không ?
– Người đã cai thuốc lá => Hỏi đã cai được bao lâu rồi và hiện nay còn gặp khó khăn gì không ?

4. Assist – Hỗ trợ
– Người muốn cai thuốc lá => Tư vấn điều trị cai thuốc lá.
– Người chưa muốn cai thuốc lá => Tư vấn tăng quyết tâm cai thuốc lá.
– Người vừa cai thuốc lá => Tư vấn điều trị ngừa tái nghiện thuốc lá.

5. Arrange – Sắp xếp theo dõi hiệu quả
– Cai thuốc lá sau tư vấn cai thuốc lá
– Tăng quyết tâm cai thuốc lá sau tư vấn tăng quyết tâm cai.
– Không tái nghiện sau tư vấn phòng tái nghiện.

GS. TS Đặng Vạn Phước, PGS. TS Lê Thị Tuyết Lan.

PGS. TS Trần Văn Ngọc, TS. Nguyễn Thị Tố Như, ThS. Lê Khắc Bảo

Tin liên quan ...