Sau khi cai thuốc lá rồi, khả năng tái nghiện có cao không ?

Một tỷ lệ rất cao những người thực hiện cai nghiện thuốc lá bị tái nghiện, điều này chủ yếu do bản thân người cai nghiện không thực hiện nghiêm túc, và đầy đủ những lời khuyên khi thực hiện cai thuốc lá, bên cạnh đó, cũng còn do sự tác động của môi trường công việc, gia đình ...

90% người cai thuốc lá lần đầu tiên bị tái nghiện. Tái nghiện có thể xuất hiện rất sớm. Thường rơi vào trường hợp người nghiện nặng, mặc có quyết tâm cao cai thuốc lá, nhưng không được hỗ trợ thuốc cai nghiện một cách đầy đủ. Nguyên nhân là do các triệu chứng của hội chứng cai nghiện thuốc lá quá nặng nề.
Tái nghiện có thể xuất hiện trong thời gian trung bình. Thường rơi vào trường hợp người cai nghiện thuốc lá bị các tác dụng phụ của quá trình cai thuốc lá không kiểm sóat được ví dụ tăng cân, trầm cảm.
Tái nghiện có thể xuất hiện rất muộn. Thường rơi vào trường hợp mất cảnh giác thử hút lại một điếu trong các thời điểm có sự giao động mạnh về trương lực cảm xúc: vui quá (sinh nhật, đòan tụ gia đình, gặp mặt bạn hữu, thăng lương, thăng chức); hoặc buồn quá (tang tóc, li dị, mất việc).
Cai thuốc lá là một quá trình học hỏi lâu dài đòi hỏi người học phải tự trải nghiệm, tái nghiện là bước bắt buộc người cai thuốc lá phải trải qua để tiến đến thành công. Tuy nhiên cần khẳng định là tái nghiện không phải là thất bại trong cai thuốc lá.

GS. TS Đặng Vạn Phước. PGS. TS Lê Thị Tuyết Lan. PGS. TS Trần Văn Ngọc. TS. Nguyễn Thị Tố Như. ThS. Lê Khắc Bảo

Tin liên quan ...