Thời điểm nào được xem là thích hợp nhất để cai thuốc lá ?

Thời điểm cai thuốc tốt nhất chính là khi người hút có quyết tâm cai nghiện thuốc cao nhất

Không có thời điểm nào được gọi là “lý tưởng” để cai thuốc lá; thực sự thời điểm tốt nhất chính là khi người hút thuốc lá quyết định cai thuốc lá. Do vậy quyết định cai thuốc lá có thể thực hiện ngay vào những thời điểm được xem là “khó khăn” nhất, “không thể vượt qua” nhất ví dụ như mất việc, chia tay người thân: tang tóc, li dị. Khi người hút thuốc lá nghĩ rằng lần này sẽ vượt qua thử thách cai thuốc lá bằng mọi giá thì đó chính là thời điểm thích hợp nhất để cai thuốc lá.
GS. TS Đặng Vạn Phước. PGS. TS Lê Thị Tuyết Lan. PGS. TS Trần Văn Ngọc. TS. Nguyễn Thị Tố Như. ThS. Lê Khắc Bảo

Tin liên quan ...