Có mối liên hệ nào giữa tim và phổi của tôi không ?

Tim đẩy máu lên phổi, máu tại phổi sẽ thải CO2 ra không khí, và nhận oxy vào máu, rồi máu lại trở về tim trái. Do vậy, khi tổn thương phổi chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tim

Tim của bạn là một khối cơ hoạt động theo phương thức tự động. Nó giống như một chiếc bơm gồm 4 buồng sắp xếp thành 2 nửa: tim bên phải gồm buồng nhĩ phải và buồng thất phải; tim bên trái gồm buồng nhĩ trái và buồng thất trái.
Lúc hít vào không khí giàu oxy vào đầy trong phế nang, oxy này sẽ tiếp xúc với các mạch máu nhỏ (gọi là mao mạch). Máu được trao đổi oxy cuối cùng sẽ rời phổi vào tim trái. Máu giàu oxy từ tim trái sẽ theo mạng lưới động mạch đi nuôi tế bào của các cơ quan và các mô trong cơ thể. Oxy được các tế bào sử dụng và sau đó chúng thải ra khí CO2 là chất độc cho cơ thể, CO2 được thải vào hệ thống tĩnh mạch dẫn đến buồng tim phải.

Tim phải khi co bóp sẽ tống máu chứa CO2 vào phổi. Máu này sẽ đi qua các mao mạch trong phổi sẽ thải khí CO2 và lấy oxy. Khí CO2 sẽ được phổi thải ra ngoài lúc thở ra.

Như vậy có thể thấy, tim và phổi của bạn có sự liên hệ chặt chẽ trong chu trình thu nhận khí oxy và thải khí CO2. Sự trao đổi khí này chỉ được thực hiện tốt khi tim của bạn hoạt động tốt, các mạch máu và tế bào máu trong trạng thái bình thường, đường dẫn khí hoàn toàn thông thoáng và nhu mô phổi hoàn toàn bình thường. Tất cả những trường hợp có ảnh hướng tới một trong các yếu tố nêu trên, đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc trao đổi và vận chuyển khí oxy và CO2 từ phổi tới các tế bào và ngược lại.

PGS.TS. Ngô Quý Châu, TS. Chu Thị Hạnh, TS. Nguyễn Thanh Hồi

Tin liên quan ...