Người nào hút thuốc lá cũng trở nên nghiện thuốc lá phải không ?

Gen là yếu tố quy định một cá nhân có trở nên nghiện thuốc hay không. Tuy nhiên, chúng ta lại không biết được ai là người có gen nhạy cảm với việc nghiện thuốc lá

Không hẳn như vậy: Một số người không bao giờ muốn hút thuốc lá; một số người đã từng thử hút và đã bỏ thuốc lá nhanh chóng; một số người khác đã bắt đầu hút thuốc lá từ sớm nhưng phải thật nhiều năm sau mới hút thuốc lá đều đặn mỗi ngày; tuy nhiên một số người nhanh chóng nghiện ngay điếu thuốc lá đầu tiên.
Sự khác biệt này là do gen qui định. Các tế bào thần kinh và thụ thể nicotine trên bề mặt của tế bào thần kinh không hòan tòan đồng nhất giữa các cá thể và vì thế sẽ phản ứng khác nhau khi tiếp xúc với nicotine. Ở một số người, thụ thể trơ với nicotine nên nicotine chẳng gây ra được hiệu ứng tâm thần kinh nào, do vậy họ sẽ không bao giơ nghiện thuốc lá. Ở một số người khác, ngay lần đầu tiên tiếp xúc với nicotine thụ thể nicotine phản ứng mạnh, gây ra nhiều hiệu ứng tâm thần kinh và khởi phát con đường gây nghiện thuốc lá.
Tuy nhiên chúng ta không bao giờ có thể tiên đoán được ai là người không đáp ứng với nicotine, không nghiện thuốc lá. Cho nên tốt hơn hết là đừng bao giờ thử !
GS. TS Đặng Vạn Phước. PGS. TS Lê Thị Tuyết Lan. PGS. TS Trần Văn Ngọc. TS. Nguyễn Thị Tố Như. ThS. Lê Khắc Bảo

Tin liên quan ...