Mức độ hút thuốc có ảnh hưởng tới nguy cơ ung thư phổi

Hút thuốc càng nhiều, nguy cơ ung thư phổi càng tăng; thời gian hút thuốc càng lâu: nguy cơ ung thư phổi càng tăng

Mức độ tăng nguy cơ ung thư phổi phụ thuộc vào:

(1) Tuổi bắt đầu hút: hút thuốc càng sớm nguy cơ ung thư phổi càng cao;

(2) Số lượng thuốc hút (hiện được tính bằng số bao – năm: có nghĩa là số bao thuốc hút trong một ngày nhân với số năm hút): số lượng thuốc hút càng nhiều, nguy cơ ung thư phổi càng tăng;

(3) Thời gian hút: hút thuốc càng nhiều năm thì nguy cơ ung thư phổi càng cao. Cùng số lượng thuốc hút như nhau, nhưng nếu hút ít năm hơn (có nghĩa là hàng ngày sẽ hút thuốc nhiều hơn) có nguy cơ ung thư phổi thấp hơn so với hút cũng số lượng thuốc như vậy nhưng hút trong nhiều năm;

(4) Những người hút thuốc không bỏ được có nguy cơ ung thư phổi cao gấp 20 lần so với người không hút thuốc

Theo nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng: nếu một người tăng gấp ba lượng thuốc hút thì nguy cơ ung thư phổi tăng gấp ba lần nhưng nếu tăng thời gian hút thuốc gấp ba lần thì nguy cơ tăng lên 100 lần.
Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư của các loại tế bào theo những tỷ lệ khác nhau, ung thư tế bào vảy và tế bào nhỏ tăng gấp 5 – 20 lần, dạng tuyến và tế bào lớn tăng gấp 2 – 5 lần.

TS. Nguyễn Thanh Hồi – Giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng

Tin liên quan ...