Vai trò của siêu âm trong chẩn đoán u phổi

Nhìn chung: siêu âm không được chỉ định trong chẩn đoán u phổi.

Do đặc điểm của phổi là nhu mô chứa khí, do vậy gây hạn chế trong dẫn truyền âm hơn so với các cấu trúc đặc và dịch lỏng, vì thế siêu âm hầu như không được chỉ định trong các bệnh lý u phổi.

Trong những trường hợp tổn thương đặc của nhu mô phổi hoặc màng phổi sát thành ngực tạo thuận lợi cho dẫn truyền âm, do vậy có thể chỉ định siêu âm trong thăm khám, cũng như hướng dẫn cho các thăm dò chẩn đoán. Các chỉ định chính của siêu âm trong u phổi bao gồm:
– U phổi ngoại vi, sát thành ngực: thực hiện để hướng dẫn cho chọc hút tế bào hoặc sinh thiết phổi xuyên thành ngực.
– Tràn dịch màng phổi: chẩn đoán xác định tràn dịch màng phổi, đánh giá tình trạng vách hoá khoang màng phổi, hướng dẫn cho chọc tháo hoặc chọc dò dịch màng phổi.

Tin liên quan ...