Vai trò của các dấu ấn ung thư trong chẩn đoán ung thư phổi

Nhiều dấu ấn ung thư hiện vẫn được đang được sử dụng trong ung thư phổi. Tuy nhiên, giá trị trong chẩn đoán xác định rất hạn chế

Các dấu ấn ung thư phổi hiện vẫn đang được sử dụng bao gồm: CEA, Cyfra 21-1, Cyfra 19-9, NSE, Cytokeratin, … Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu đều chỉ ra: các dấu ấn ung thư có rất ít vai trò trong chẩn đoán xác định ung thư phổi. Tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán ung thư phổi hiện nay vẫn dựa chủ yếu vào việc thấy hình ảnh tế bào ung thư trong mảnh sinh thiết phổi. Việc theo dõi nồng độ các dấu ấn ung thư có thể có giá trị trong theo dõi tiến triển của ung thư phổi. Ngoài ra, trong những trường hợp đặc biệt, khi không có chỉ định làm thêm các thăm dò chẩn đoán xác định như bệnh nhân ung thư phổi có thể trạng rất kém, bệnh nhân có  tuổi quá cao, trong những trường hợp này, các dấu ấn ung thư góp thêm giá trị chẩn đoán xác định ung thư phổi (cùng với chụp X quang, cắt lớp vi tính ngực).

Tin liên quan ...