Tại sao cai thuốc lá có thể dẫn đến trầm cảm trong một số trường hợp ?

Khi cai thuốc lá có thể gây trầm cảm ở một số trường hợp, điều này chủ yếu liên quan đến giảm tiết serotonine và noradrenaline: các chất liên quan đến điều hòa khí sắc

Hút thuốc lá đã kích thích các neurone tại não bộ tiết không ngừng các hoá chất trung gian dẫn truyền thần kinh, một số chất có liên quan rất chặt chẽ đến điều hoà khí sắc: serotonine và noradrenaline. Khi cai thuốc lá, việc tiết các chất dẫn truyền thần kinh tại đây giảm đi và khí sắc buồn, thậm chí là trầm cảm có thể xuất hiện từ 2 đến 3 tuần sau cai thuốc lá mà không có lý do rõ ràng. Trầm cảm phản ứng này khi xuất hiện cần được quan tâm điều trị kéo dài vài tháng vì sợ tái phát, và tái phát là không thể tránh khỏi nếu không phát hiện và điều trị.
GS. TS Đặng Vạn Phước. PGS. TS Lê Thị Tuyết Lan. PGS. TS Trần Văn Ngọc. TS. Nguyễn Thị Tố Như. ThS. Lê Khắc Bảo

Tin liên quan ...