Tất cả những người hút thuốc liệu có xuất hiện bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hay không ?

Không phải tất cả những người hút thuốc đều xuất hiện bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Tuy nhiên, hơn 90% những người có bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có tiền sử hút thuốc

Không. Chỉ khoảng 20-30% số người hút thuốc xuất hiện triệu chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Những người khác, mặc dù không có triệu chứng, nhưng vẫn có dấu hiệu tắc nghẽn đường thở khi tiến hành đo chức năng hô hấp. Các tiêu chí xác định một người bị ảnh hưởng từ việc hút thuốc vẫn chưa được xác định rõ ràng, tuy nhiên, những người hút thuốc càng nhiều, thời gian bắt đầu hút thuốc càng sớm càng có xu hướng xuất hiện bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
PGS.TS. Ngô Quý Châu, TS. Chu Thị Hạnh, TS. Nguyễn Thanh Hồi

Tin liên quan ...