Tôi có thể đo chức năng hô hấp ở đâu ?

o chức năng hô hấp ở đâu ? Việt Nam hiện nay đã có rất nhiều nơi có thể đo được chức năng hô hấp: bạn có thể đến các bệnh viện tỉnh, Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng ...

Một số bệnh viện đa khoa tỉnh hiện đã có trang bị máy đo chức năng hô hấp (phế dung kế) và thường được đặt tại khoa nội hoặc khoa thăm dò chức năng. Trong trường hợp bạn ở Hải Phòng hoặc những khu vực xung quanh Hải Phòng: bạn có thể đến đo tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng

Tin liên quan ...