Tôi có thể tiếp tục làm việc được không nếu tôi mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ?

Khi bị bệnh COPD, bạn vẫn có thể tiếp tục làm việc nếu như các thử nghiệm về gắng sức thấy sức khỏe của bạn vẫn phù hợp với công việc bạn đang làm hoặc chỗ làm việc của bạn thích nghi với tình trạng tệ và môi trường.

Bạn cần trao đổi trước với bác sĩ về công việc sẽ làm, có thể bác sĩ sẽ yêu cầu bạn thay đổi công việc làm hiện tại như yêu cầu bạn chuyển đến nơi ít phơi nhiễm hơn hoặc làm tại nhà.
Khi đã có suy hô hấp mạn tính, bạn thường cần nghỉ ngơi tại giường, do vậy bạn cần có công việc làm tại nhà.
PGS.TS. Ngô Quý Châu, TS. Chu Thị Hạnh, TS. Nguyễn Thanh Hồi

Tin liên quan ...