Tôi hãy còn trẻ, từ từ cai thuốc lá cũng chưa muộn! Tôi già rồi, có cai thuốc lá cũng không ích gì !

Thời gian hút thuốc càng dài: tác hại do khói thuốc càng lớn. Bạn hãy bỏ hút thuốc ngay khi có thể

Hút thuốc lá lâu chừng nào nguy cơ tác hại trên sức khỏe cao chừng ấy, hơn nữa hút càng lâu thì mức độ nghiện càng nặng, càng khó cai thuốc lá. Tốt nhất là cai thuốc lá càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên cai thuốc lá bất kỳ lúc não cũng không muộn vì lợi ích trên sức khỏe luôn có khi cai thuốc lá. Lẽ dĩ nhiên cai càng trễ chừng nào thì lợi ích có được càng thấp chừng ấy.
Như vậy trong cai thuốc lá không có khái niệm: “Cai sớm quá !” hay “Cai muộn quá !” chỉ có khái niệm “Cai càng sớm thì càng tốt!”
GS. TS Đặng Vạn Phước. PGS. TS Lê Thị Tuyết Lan. PGS. TS Trần Văn Ngọc. TS. Nguyễn Thị Tố Như. ThS. Lê Khắc Bảo

Tin liên quan ...