Vai trò của ICS trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Corticoid đường phun hít hiện đang được chỉ định trong điều trị các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có nguy cơ cao xuất hiện các đợt cấp. Tuy nhiên, vẫn có nhiều nghiên cứu, nhiều tác giả không đồng thuận với khuyến cáo này của GOLD Vai trò của ICS trong điều […]

Corticoid đường phun hít hiện đang được chỉ định trong điều trị các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có nguy cơ cao xuất hiện các đợt cấp. Tuy nhiên, vẫn có nhiều nghiên cứu, nhiều tác giả không đồng thuận với khuyến cáo này của GOLD
Vai trò của ICS trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Theo khuyến cáo của GOLD 2014, ICS vẫn được khuyến cáo cho COPD GOLD C và D, tuy nhiên, vẫn xuất hiện những ý kiến trái chiều, trong đó có nghiên cứu của nhóm tác giả ở Đức, các tác giả tiến hành nghiên cứu trên 2.400 đối tượng, chia 2 nhóm dùng điều trị Bộ 3: ICS/ LABA + LAMA dùng liên tục và nhóm dùng trong đó giảm dần liều ICS đến hết. Kết quả cho thấy, việc giảm dần liều, sau đó dừng hẳn ICS không có ảnh hưởng tới tần suất xuất hiện các đợt cấp (95%CI: 1.06). Theo Peter Bann, các nghiên cứu trước đây thường tiến hành trên cơ sở dừng đột ngột ICS, do đó làm gia tăng tỷ lệ đợt cấp, nhưng việc giảm dần liều, sau đó dừng không làm gia tăng đợt cấp, điều đó có thể gợi mở hướng điều trị tương lai là LAMA + LABA mới được xem là tốt nhất trong điều trị COPD, việc bổ xung ICS có thể không cần thiết, bên cạnh đó còn làm gia tăng giá thành điều trị, và gia tăng tác dụng phụ.
TS. Nguyễn Thanh Hồi. Email: hoinguyenthanhbm@gmail.com

Tin liên quan ...