Bệnh tim có thể làm gia tăng nhồi máu phổi ở những bệnh nhân không có huyết khối tĩnh mạch sâu

Đại cương: Bệnh tim làm gia tăng nguy cơ huyết khối động mạch; tuy nhiên, bệnh tim có làm gia tăng nguy cơ nhồi máu phổi không kèm huyết khối tĩnh mạch sâu hay không còn chưa được khẳng định chắc chắn

Phương pháp nghiên cứu và kết quả:

Nghiên cứu tiến hành trên cả nước, thiết kế nghiên cứu bệnh chứng trên các bệnh nhân ở Đan Mạch đã được chẩn đoán có nhồi máu phổi, có kèm hoặc không huyết khối tĩnh mạch sâu, điều trị trong thời gian từ 1980 đến 2007. Tính các chỉ số nguy cơ tương đối (odds ratios: OR) về sự liên quan của bệnh tim đến nhồi máu phổi, nhồi máu phổi và huyết khối tĩnh mạch sâu, hoặc huyết khối tĩnh mạch sâu đơn thuần.

Nghiên cứu thu nhận được 45.282 bệnh nhân nhồi máu phổi đơn thuần, 4.680 bệnh nhân có nhồi máu phổi và huyết khối tĩnh mạch sâu, 59.790 bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch sâu đơn thuần. Nhóm chứng bao g ồm 541.561 người.

Nhồi máu cơ tim và suy tim trong 3 tháng trước đó là nguy cơ cao gây xuất hiện nhồi máu phổi đơn thuần (odds ratio: 43.5 [95% confidence interval (CI), 39.6–47.8] và 32.4 [95% CI, 29.8–35.2], theo thứ tự), trong khi nguy cơ xuất hiện các bệnh lý khác trên những bệnh nhân này thấp hơn như đồng thời cả nhồi máu phổi và huyết khối tĩnh mạch sâu là (19.7 [95% CI, 16.0–24.2] và 22.1 [95% CI, 18.7–26.0], theo thứ tự); và huyết khối tĩnh mạch sâu đơn thuần: (9.6 [95% CI, 8.6–10.7] và 12.7 [95% CI, 11.6–13.9], theo thứ tự). Bệnh van tim trái cũng làm gia tăng nguy cơ các bệnh lý huyết khối với odds ratio: 13.5 (95% CI, 11.3–16.1), trong khi các bệnh van tim bệnh phải làm tăng rất rõ nguy cơ huyết khối với odds ratio: 74.6 (95% CI, 28.4–195.8.

Kết luận:

Bệnh tim làm gia tăng rõ rệt nguy cơ xuất hiện huyết khối động mạch phổi mà không liên quan gì tới huyết khối tĩnh mạch ngoại biên

TS. Nguyễn Thanh Hồi dịch từ: http://circ.ahajournals.org/content/124/13/1435

Tin liên quan ...