Điều trị trào ngược dạ dày thực quản có liên quan tới việc kéo dài thời gian sống ở bệnh nhân xơ phổi tự phát

Đại cương: Trào ngược dạ dày thực quản có tỷ lệ cao trên những bệnh nhân xơ phổi tự phát. Hít dịch trào ngược thường xuyên có thể đóng vai trò trong cơ chế bệnh sinh và tiến triển tự nhiên ở bệnh nhân xơ phổi tự phát

Mục tiêu: Nghiên cứu mối liên quan giữa trào ngược dạ dày thực quản và thời gian sống ở bệnh nhân xơ phổi tự phát.
Phương pháp: Phân tích hồi quy được sử dụng để đánh giá mối liên quan giữa trào ngược dạ dày thực quản với thời gian sống của các bệnh nhân xơ phổi tự phát ở hai trung tâm y khoa.
Kết quả: 204 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu. Trào ngược dạ dày thực quản có triệu chứng: 34%. Tiền sử trào ngược dạ dày thực quản: 45%; có dùng thuốc điều trị trào ngược dạ dày thực quản: 47% và Nissenfundoplication: 5%. Qua phân tích nhận thấy, việc sử dụng thuốc điều trị trào ngược dạ dày thực quản là biến độc lập dự báo thời gian sống dài hơn ở những bệnh nhân xơ phổi tự phát có kèm bệnh này. Bên cạnh đó, việc sử dụng thuốc này cũng có liên quan tới điểm xơ phổi thấp hơn trên x quang. Các phát hiện này không liên quan tới yếu tố trung tâm trong nghiên cứu
Kết luận: Sử dụng thuốc điều trị trào ngược dạ dày thực quản làm giảm xơ phổi trên x quang và là yếu tố dự báo độc lập với thời gian sống thêm lâu hơn ở bệnh nhân xơ phổi tự phát. Các phát hiện này ủng hộ giả thiết trào ngược dạ dày thực quản và việc hít phải liên tục dịch dạ dày có thể đóng vai trò quan trọng trong cơ chế bệnh sinh của xơ phổi tự phát
Tham khảo chi tiết tại: Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2011, doi:10.1164/rccm.201101-0138OC

Tin liên quan ...