Mềm dẻo thay đổi áp lực trong thở máy áp lực dương liên tục trong điều trị ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn không làm cải thiện sự tuân thủ của bệnh nhân với điều trị

Đại cương: thở máy áp lực dương liên tục (CPAP) là lựa chọn hàng đầu trong điều trị ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn (OSA), tuy nhiên, sự tuân thủ với điều trị là khó khăn lớn nhất.

Mềm dẻo thay đổi áp lực giúp giảm áp lực lúc bắt đầu thở ra với mục tiêu giúp bệnh nhân thoải mái hơn, do đó hy vọng làm cải thiện sự tuân thủ và cải thiện triệu chứng.
Phương pháp: tổng hợp hệ thống dữ liệu trên PubMed (từ 1/1/2000 đến hết ngày 11 tháng 7 năm 2010) nhằm tìm kiếm những thử nghiệm ngẫu nhiên, so sánh thở CPAP chuẩn với chế đôi mềm dẻo thay đổi áp lực trong điều trị các bệnh nhân OSA được theo dõi ít nhất 1 tuần. Sau đó tập hợp dữ liệu, phân tích hệ thống nhằm đánh giá sự cải thiện trong tuân thủ và triệu chứng với các thang điểm buồn ngủ Epworth (ESS), test duy trì sự thức giấc (MWT), và test PVT (Psychomotor Vigilance Task).
Kết quả: chúng tôi ghi nhận được 10 thử nghiệm phù hợp với 599 bệnh nhân. Tiến hành phân tích rộng 7 thử nghiệm có dữ liệu được minh họa đầy đủ (514 bệnh nhân), kết quả cho thấy CPAP mềm dẻo áp lực không làm cải thiện sự tuân thủ khi so với CPAP chuẩn. Các thay đổi cũng không thấy khi tiến hành phân tích với các test như ESS, MWT, PVT, tất cả đều có p > 0,05.
Kết luận: Thở máy với áp lực biến đổi mềm dẽo không mang lại sự cải thiện tuân thủ khi so với CPAP ở những bệnh nhân OSA
Tham khảo chi tiết tại: CHEST 2011; 139(6):1322–1330

Tin liên quan ...