Mười khuyến cáo chính trong tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá

10 khuyến cáo chính trong cai nghiện thuốc lá là những điểm mấu chốt trong cai nghiện thuốc lá. Mỗi người hút thuốc lá khi muốn bỏ thuốc: chắc chắn cần nắm vững những nội dung trong 10 khuyến cáo này

1. Nghiện thuốc lá là bệnh mạn tính đòi hỏi can thiệp và nỗ lực cai thuốc lá lập lại nhiều lần. Tuy nhiên đã có các can thiệp hiệu quả giúp tăng đáng kể tỷ lệ bỏ thuốc lá lâu dài.

2. Điều cốt yếu là nhân viên y tế và hệ thống y tế phải không ngừng nhận diện, ghi nhận tình trạng hút thuốc lá và điều trị cho mọi người hút thuốc lá đến cơ sở y tế.

3. Tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá có hiệu quả trên nhiều nhóm dân số khác nhau. Nhân viên y tế nên khuyến khích mọi người hút thuốc lá muốn cai thuốc lá sử dụng các biện pháp tư vấn điều trị trong hướng dẫn để cai nghiện thuốc lá.

4. Tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá dù là ngắn (nhanh) vẫn hiệu quả. Nhân viên y tế nên đảm bảo cho mọi người hút thuốc lá được tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá ít nhất là tư vấn ngắn.

5. Tư vấn từng cá nhân, tư vấn theo nhóm hay tư vấn qua điện thọai đều có hiệu quả, và tỷ lệ thành công tỷ lệ thuận với cường độ tư vấn. Hai thành phần tư vấn đặc biệt có hiệu quả trong cai nghiện thuốc lá là: tư vấn kỹ năng nhận diện và giải quyết tình huống; tư vấn các nguồn trợ giúp trong xã hội cho quá trình cai nghiện thuốc lá.

6. Một số thuốc thực sự có hiệu quả trong cai nghiện thuốc lá và người cai thuốc lá nên được khuyên dùng khi cai thuốc lá: Nicotine thay thế (nhai/băng dán), Bupropion SR, Varenicilline. Các thuốc này có thể dùng điều trị đơn thuần hoặc phối hợp.

7. Tư vấn kết hợp dùng thuốc hỗ trợ cai thuốc lá hiệu quả hơn tư vấn hoặc dùng thuốc hỗ trợ đơn thuần. Vì thế nhân viên y tế nên kết hợp tư vấn và thuốc hỗ trợ để cai nghiện thuốc lá.

8. Tư vấn cai nghiện thuốc lá qua điện thọai có hiệu quả với phạm vi tiếp cận rộng vì thế nên dùng và khuyến khích bệnh nhân dùng hình thức tư vấn cai nghiện thuốc lá qua điện thọai.

9. Đối với người hút thuốc lá chưa muốn cai thuốc lá, tư vấn hỗ trợ tăng cường quyết tâm cai thuốc lá là có hiệu quả trong tăng quyết tâm cai thuốc lá trong tương lai.

10. Tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá có hiệu quả trên lâm sàng, đồng thời là đầu tư tốt về mặt chi phí – lợi ích hơn hẳn các can thiệp sức khỏe khác. Bảo hiểm y tế chi trả dịch vụ tư vấn và thuốc hỗ trợ sẽ làm tăng hiệu quả cai thuốc lá thành công. Vì thế các biện pháp tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá hiệu quả đề cập trong hướng dẫn cần được bảo hiểm y tế đồng ý chi trả.

GS. TS Đặng Vạn Phước. PGS. TS Lê Thị Tuyết Lan.

PGS. TS Trần Văn Ngọc. TS. Nguyễn Thị Tố Như.

ThS. Lê Khắc Bảo

Tin liên quan ...