Một nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên, kiểm chứng dùng Bosentan trong điều trị xơ phổi nguyên phát

Đại cương: Đã có thử nghiệm chứng minh bosentan có thể làm chậm lại tiến triển của xơ phổi nguyên phát (IPF) tới tử vong và làm cải thiện một số chỉ số như mức độ khó thở, chất lượng cuộc sống.

Mục tiêu: Chứng minh bosentan làm chậm tiến triển của IPF tới tử vong.
Phương pháp: thử nghiệm tiến cứu, ngẫu nhiên (2:1), mù đôi, bệnh chứng, hai nhóm song song ở những người lớn mắc IPF dưới 3 năm, được khẳng định chẩn đoán bằng sinh thiết phổi mở, có hoặc không có hình ảnh tổ ong trên phim chụp cắt lớp vi tính ngực độ phân giải cao. Tiêu chí đánh giá chính là thời gian tới khi IPF có biểu hiện nặng (khẳng định bằng FVC giảm trên 10% và DLCO giảm > 15% so với ban đầu hoặc có đợt cấp của IPF) hoặc tử vong. Các hiệu quả của bosentan trên chất lượng cuộc sống, mức độ khó thở, tính an toàn và dung nạp bosentan.
Kết quả: 616 bệnh nhân được chia ngẫu nhiên vào nhóm dùng bosentan (n=407) hoặc placebo (n=209). Không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa nhóm điều trị và nhóm chứng về tiêu chí nghiên cứu chính (hazard ratio, 0.85; 95% CI, 0.66 – 1.10; p=0.2110). Không thấy có hiệu quả điều trị trên chất lượng cuộc sống hoặc mức độ khó thở. Một số hiệu quả được thấy ở nhóm điều trị bosentan về những thay đổi của FVC và DLCO so với giá trị ban đầu sau 1 năm. Tính an toàn ở nhóm dùng bosentan và placebo là tương tự nhau.
Kết luận: Không chứng minh được bosentan làm IPF chậm tiến triển đến tử vong. Bosentan được dung nạp tốt.
Tham khảo chi tiết tại: Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2011, doi:10.1164/rccm.201011-1874OC

Tin liên quan ...