Vai trò của siêu âm qua nội soi phế quản trong chẩn đoán các tổn thương phổi ngoại vi

Siêu âm qua nội soi phế quản là kỹ thuật sử dụng đầu dò siêu âm, đưa qua ống nội soi phế quản nhằm đánh giá các tổn thương ở phổi hoặc trung thất, nằm sát phế quản

Mục tiêu:
Nhằm đánh giá vai trò của siêu âm qua nội soi phế quản (EBUS) trong chẩn đoán các tổn thương phổi ở ngoại vi từ đó đề xuất nhóm kỹ thuật có giá thành hiệu quả nhất trong lấy bệnh phẩm chẩn đoán
Đối tượng nghiên cứu:
264 bệnh nhân có tổn thương nghi ngờ ác tính ở Bergen và Aalesund, Norway, trong thời gian từ 2005 – 2008.
Phương pháp:
Nghiên cứu tiến cứu. EBUS được tiến hành với đầu dò siêu âm kích thước 1,7mm, màn tăng sáng. Tiên hành phân tích hiệu quả – giá thành của các kỹ thuật trong lấy bệnh phẩm chẩn đoán.
Kết quả
Tỷ lệ phát hiện ung thư là 36% ở nhóm EBUS, 44% ở nhóm không EBUS. Những tổn thương nhỏ hơn 3cm và những tổn thương khó tiếp cận có tỷ lệ phát hiện bệnh thấp hơn rõ rệt ở nhóm EBUS. Trong nhóm được làm EBUS, những tổn thương được nhìn thấy với EBUS có tỷ lệ chẩn đoán xác định ung thư cao hơn rõ rệt so với những tổn thương không được phát hiện bởi EBUS (62% vs. 19%, p < 0.01). Giá thành để có kết quả dương tính là 1211 euro khi chải kết hợp thêm sinh thiết. Không có hiệu quả – giá thành khi kết hợp thêm với rửa phế quản hoặc sinh thiết hút xuyên thành phế quản.
Kết luận
EBUS không làm gia tăng tỷ lệ chẩn đoán xác định ung thư khi nội soi phế quản không được tiến hành bởi những chuyên gia nội soi phế quản giàu kinh nghiệm. Kết hợp sinh thiết và chải phế quản cho hiệu quả chẩn đoán tốt nhất theo giá thành.
Tham khảo chi tiết tại: http://dx.doi.org/10.1016/j.lungcan.2011.02.013

Tin liên quan ...