Người hút thuốc lá không thực sự quyết tâm cai thuốc lá có thể cai thành công không ?

Không thể cai nghiện thuốc lá thành công khi không có một quyết tâm thực sự để cai nghiện thuốc lá

Quyết tâm cai thuốc lá được hình thành dần theo thời gian qua các giai đọan được trình bày trong chu trình Prochaska: giai đọan thờ ơ, giai đọan có ý định, giai đọan chuẩn bị, giai đọan cai thuốc lá và giai đọan tái nghiện hay thành công. Quá trình này cần thời gian và đặc biệt là cần các thông tin, suy nghĩ, cân nhắc.
Việc rút ngắn giai đoạn có thể giúp người hút thuốc lá cai thuốc lá trong thời gian ngắn nhưng tỷ lệ tái nghiện rất cao. Một người hút thuốc lá bị một tai nạn giao thông chẳng hạn nhập viện bị bắt buộc cai thuốc lá trong thời gian nằm viện, khi xuất viện việc đầu tiên làm là hút lại thuốc lá. Người này không thể cai thuốc lá lâu vì việc cai thuốc lá trong bệnh viện là do bị cưỡng bách chứ không phải do họ thực sự muốn cai sau khi cân nhắc, suy nghĩ để có quyết tâm cai thuốc lá.
GS. TS Đặng Vạn Phước. PGS. TS Lê Thị Tuyết Lan. PGS. TS Trần Văn Ngọc. TS. Nguyễn Thị Tố Như. ThS. Lê Khắc Bảo

Tin liên quan ...