Nicotine thay thế có hiệu quả thực sự không ?

Nicotine thay thế đã được hàng triệu người trên thể giới sử dụng để cai thuốc lá. Hiệu quả của nicotine thay thế đã được chứng minh rõ ràng. Tuy nhiên cần phải nhắc lại là nicotine thay thế chỉ là một hỗ trợ về mặt dược lý mà thôi, không thể nào thay thế […]

Nicotine thay thế đã được hàng triệu người trên thể giới sử dụng để cai thuốc lá. Hiệu quả của nicotine thay thế đã được chứng minh rõ ràng. Tuy nhiên cần phải nhắc lại là nicotine thay thế chỉ là một hỗ trợ về mặt dược lý mà thôi, không thể nào thay thế cho quyết tâm cai thuốc lá thực sự. Cai thuốc lá là một quá trình học hỏi lâu dài. Các yếu tố tâm lý, cá nhân và xã hội có vai trò lớn trong duy trì tình trạng không hút thuốc lá. 100 người cai thuốc lá không dùng thuốc, chỉ có 10 người duy trì được tình trạng không hút thuốc lá sau 1 năm. Điều trị bằng nicotine thay thế làm tăng ít nhất gấp đôi cơ hội thành công cai thuốc lá. Nếu người cai thuốc lá thực sự quyết tâm và nếu họ nhận được cả điểu trị hỗ trợ tư vấn nhận thức – hành vi phù hợp thì cơ hội thành công sẽ còn tăng cao hơn nữa.
GS. TS Đặng Vạn Phước. PGS. TS Lê Thị Tuyết Lan. PGS. TS Trần Văn Ngọc. TS. Nguyễn Thị Tố Như. ThS. Lê Khắc Bảo

Tin liên quan ...