Nicotine thay thế điều trị kéo dài bao lâu ?

Thời gian điều trị Nicotine thay thế kéo dài từ 2-6 tháng (tùy theo từng chế phầm). Tuy nhiên, còn phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố liên quan tới cai nghiện thuốc như: môi trường, người thân, sự quyết tâm của cá nhân ...

Điều trị nicotine thay thế nên được kéo dài hàng tháng, là thời gian cần thiết để người nghiện thuốc lá từ bỏ được thói quen hút thuốc lá. Thời gian điều trị trung bình là 2 – 3 tháng khi sử dụng nicotine dán và 3 – 6 tháng với nicotine nhai thậm chí còn kéo dài hơn nữa. Tùy theo từng cá nhân cụ thể với môi trường sống và làm việc đặc thù, thời gian sử dụng nicotine thay thế có thể khác nhau.
GS. TS Đặng Vạn Phước. PGS. TS Lê Thị Tuyết Lan. PGS. TS Trần Văn Ngọc. TS. Nguyễn Thị Tố Như. ThS. Lê Khắc Bảo

Tin liên quan ...