Osteopontin ở các bệnh nhân tăng áp động mạch phổi nguyên phát

Đại cương: Osteopontin (OPN) là một cytokine đa tác động được xem có vai trò trong cơ chế bệnh sinh của tăng áp động mạch phổi nguyên phát (IPAH). Nồng độ OPN huyết thanh có thể liên quan đến mức độ nặng và tỷ lệ tử vong ở các bệnh nhân.

Phương pháp: Đo nồng độ OPN huyết thanh của bệnh phẩm máu lấy qua thông tim phải bằng thử nghiệm hấp phụ miễn dịch gắn enzyme đã được thương mại hóa) và tìm hiểu sự liên quan tới huyết động, gắng sức, nồng độ NT – pro – BNP, nồng độ acid uric, protein phản ứng C, tỷ lệ sống ở các bệnh nhân IPAH: nghiên cứu hồi cứu trong 4 năm (570 bệnh nhân) và tiến cứu (525 bệnh nhân) theo dõi trong 3 tháng kể từ khi bắt đầu điều trị. Nhóm chứng gồm 40 bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh.
Kết quả: Nồng độ OPN ban đầu gia tăng ở những bệnh nhân IPAH khi so sánh với nhóm chứng khỏe mạnh (50.2 ± 35.9 vs 23.7 ± 2.8 ng/mL, P < 0.0001). Trong cả nghiên cứu hồi cứu và tiến cứu đều nhận thấy nồng độ OPN có liên quan tới áp lực nhĩ phải và NT-BNP. Trong nghiên cứu hồi cứu, nồng độ OPN có liên quan tới tuổi (In the retrospective
cohort, OPN levels also correlated with age ( r = 0.3, P = .02), khoảng cách đi bộ 6 phút ( r = – 0.4, P <0.05), và theo nhóm của Hiệp hội tim mạch New York ( r = 0.4, P = 0.001). Phân tích theo mô hình đa biến Cox nhận thấy nồng độ OPN ban đầu độc lập với các yếu tố tiên lượng tử vong ( P = 0.02).
Kết luận: OPN lưu hành dự báo thời gian sống ở những bệnh nhân IPAH và có liên quan với phân nhóm của Hội tim mạch New York Heart. Do vậy OPN là một dấu ấn sinh học hữu ích trong IPAH.
Tham khảo chi tiết tại: CHEST 2011; 139(5):1010–1017

Tin liên quan ...