Thay đổi thể tích tống máu có ý nghĩa lâm sàng trong tăng áp mạch phổi

Đại cương: Thể tích tống máu có thể là chỉ số huyết động tốt nhất phản ánh những thay đổi trong điều trị và có ý nghĩa tiên lượng trong tăng áp mạch phổi (PH). Thể tích tống máu trực tiếp phản ánh chức năng thất phải, và không chịu ảnh hưởng bù trừ của gia tăng tần số tim như trong trường hợp cung lượng tim

Vì lý do này, thể tích tống máu (có thể đo được với phương pháp không xâm nhập) là chỉ số huyết động quan trọng trong theo dõi điều trị. Tuy nhiên, những ý nghĩa lâm sàng đầy đủ trong thay đổi thể tích tống máu có thể chưa được biết đầy đủ, do vậy nghiên cứu nhằm xác định thay đổi sau điều trị của thể tích tống máu trong PH.
Phương pháp: 107 bệnh nhân được đánh giá ban đầu và sau điều trị với test đi bộ 6 phút (6MWT), MRI tim, thông tim phải. Ước tính thay đổi áp lực động mạch phổi dựa trên MRI tim và 6MWT theo phương pháp anchor và phương pháp distribution.
Kết quả: Sau 1 năm điều trị, có sự thay đổi mức độ trung bình, có ý nghĩa về thể tích tống máu và 6MWT. Những thay đổi trong thể tích tống máu có liên quan với thay đổi trong 6MWT. Ước tính thay đổi thể tích tống máu sau điều trị theo phương pháp anchor là 10ml và phương pháp distribution là 8-12ml.
Kết luận: Cả hai phương pháp đều cho thấy thay đổi thể tích tống máu sau điều trị là 10ml và được xem là ý ý nghĩa lâm sàng. Giá trị này có thể được sử dụng để giải thích những thay đổi trong thể tích tống máu trong theo dõi lâm sàng PH.
Tham khảo chi tiết tại: CHEST 2011; 139(5):1003–1009

Tin liên quan ...