Sự không chính xác của ước tính áp lực động mạch phổi qua siêu âm Doppler tim ở những bệnh nhân tăng áp động mạch phổi

Đại cương: Những nghiên cứu gần đây gợi ý ước tính áp lực động mạch phổi tâm thu (PASP) dựa trên siêu âm Doppler tim (DE) có lẽ không thực sự chính xác như chúng ta vẫn thường nghĩ. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu so sánh áp PASP ước tính qua DE so với thông tim phải (RHC) ở những bệnh nhân tăng áp phổi (PH).

Phương pháp: So sánh PASP đo bằng DE và đo bằng RHC ở 160 bệnh nhân PH (giai đoạn 1). Đánh giá khả năng thay đổi huyết động giữa DE và RHC, sau đó đánh giá tiến cứu tiếp PASP ở 23 bệnh nhân tiếp theo được tiến hành đồng thời cả DE và RHC (giai đoạn 2). Tiến hành phân tích Bland-Altman để đánh giá mức độ phù hợp giữa RHC và DE khi đo PASP. Độ chính xác của PASP được xác định ở giới hạn dưới 95% trong ± 10 mm Hg.
Kết quả: Trong giai đoạn I, có sự liên quan vừa giữa DE và RHC khi đo PASP ( r = 0.68, P < 0.001). Tuy nhiên, khi tiến hành phân tích Bland-Altman, ước tính yếu tố nhiễu do DE khi đo PASP là 2,2mmHg với 95% giới hạn là – 34.2 tới 38.6 mmHg. DE ước tính PASP được xác định không chính xác ở 50,6% số bệnh nhân. Ở giai đoạn II, có sự liên quan mức độ trung bình giữa DE và RHC khi đo PASP (r = 0.71, P<,0.01). Tuy nhiên, bất chấp sự tương đồng giữa DE và RHC, yếu tố nhiễu khi ước tính PASP nhờ DE là 8mmHg với giới hạn 95% từ – 28.4 tới 44.4 mmHg.
Kết luận: Ước tính PASP qua DE là không chính xác ở các bệnh nhân PH, và do vậy không nên chỉ dựa vào DE để chẩn đoán xác định PH hoặc theo dõi hiệu quả điều trị PH.
Tham khảo chi tiết tại: CHEST 2011; 139(5):988–993

Tin liên quan ...