Sau khi cai thuốc lá bao lâu thì bỏ hẳn được thuốc lá ?

Việc tái nghiện thuốc lá, thuốc lào luôn rình rập những người hút thuốc đã bỏ thuốc. Người cai thuốc do vậy cần luôn thể hiện quyết tâm, và cần có sự hỗ trợ của những người xung quanh trong bỏ thuốc lá, thuốc lào vĩnh viễn

Cần phải nhắc đi nhắc lại là người đã từng hút thuốc lá sẽ không bao giờ có thể giống như người không hút thuốc lá, không bao giờ nghiện thuốc lá. Nguy cơ tái nghiện luôn luôn rình rập vì thế cần phải cảnh giác luôn luôn. Một vài người đã cai thuốc lá phát biểu rằng: “Đôi khi tôi cũng muốn hút lại một điếu thuốc cho vui, nhưng tôi biết rằng nếu tôi hút trở lại dù chỉ một hơi thôi thì tôi cũng sẽ không tài nào cưỡng lại việc tiếp tục hút hơi thứ hai, điếu thứ hai và thế là tái nghiện trở lại”.
GS. TS Đặng Vạn Phước. PGS. TS Lê Thị Tuyết Lan. PGS. TS Trần Văn Ngọc. TS. Nguyễn Thị Tố Như. ThS. Lê Khắc Bảo

Tin liên quan ...