Tại sao có người cai thuốc lá hết sức dễ dàng, người khác lại cai thuốc lá hết sức khó khăn ?

Cai thuốc thành công liên quan nhiều tới nỗ lực cai thuốc lá, tác động của môi trường xung quanh, và đặc điểm nghiện thuốc của mỗi cá nhân

Lý do khiến một người đến với thuốc lá, cũng như động cơ cai thuốc lá mỗi người khác nhau từ đó quyết tâm cai thuốc lá mỗi người mỗi khác.
Đặc điểm và mức độ nghiện thuốc lá trên mỗi người cũng khác nhau. Có người chủ yếu là nghiện thực thể – dược lý, người khác lại nghiện chủ yếu tâm lý – hành vi. Có người nghiện nhẹ, người khác lại nghiện nặng hơn, nghiện phức tạp hơn, kết hợp nghiện rượu, cần sa .v.v.
Môi trường sống và làm việc, những hỗ trợ cai thuốc lá từ môi trường xung quanh cũng khác biệt giữa các cá nhân khác nhau. Đó là các lý do khiến có người cai nghiện dễ, có người cai nghiện khó.
GS. TS Đặng Vạn Phước. PGS. TS Lê Thị Tuyết Lan. PGS. TS Trần Văn Ngọc. TS. Nguyễn Thị Tố Như. ThS. Lê Khắc Bảo

Tin liên quan ...